Współpraca

 • Basen Hotel Basen Hotel "VICTORIA" Bolszewo
 • Centrum Pomocy Rodzinie WejherowoCentrum Pomocy Rodzinie Wejherowo
 • Choczewski Uniwersytet Trzeciego WiekuChoczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Gazeta "Dziennik Bałtycki"Gazeta "Dziennik Bałtycki"
 • Gazeta "Puls"Gazeta "Puls"
 • Gazeta "Nowiny"Gazeta "Nowiny"
 • Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa Wejherowo - patronatKaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa Wejherowo - patronat
 • I Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego WejherowoI Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego Wejherowo
 • Liga Ochrony PrzyrodyLiga Ochrony Przyrody
 • Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej WejherowoMuzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowo
 • Miejska Biblioteka Publiczna WejherowoMiejska Biblioteka Publiczna Wejherowo
 • MOPS WejherowoMOPS Wejherowo
 • Związek Inwalidów Wojennych RP w WejherowieZwiązek Inwalidów Wojennych RP w Wejherowie
 • Gminna Biblioteka w Bolszewie
 • Karate Klub WejherowoKarate Klub Wejherowo
 • PTTKPTTK
 • Starostwo WejherowoStarostwo Wejherowo
 • Telewizja Kablowa Chopin WejherowoTelewizja Kablowa Chopin Wejherowo
 • TTM WejherowoTTM Wejherowo
 • TVP GdańskTVP Gdańsk
 • Urząd Miejski WejherowoUrząd Miejski Wejherowo
 • Urząd Gminy WejherowoUrząd Gminy Wejherowo
 • WCK WejherowoWCK Wejherowo
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna WejherowoPowiatowa Biblioteka Publiczna Wejherowo
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego WejherowoZwiązek Nauczycielstwa Polskiego Wejherowo
 • Powiatowy Zespół Szkół Policealnych WejherowoPowiatowy Zespół Szkół Policealnych Wejherowo
 • WEMA WENTA Firma BudowlanaWEMA WENTA Firma Budowlana