Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (ul. Kopernika 13) YMCA

“Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.”

─ Benjamin Franklin

 

Jedną z cech społeczeństwa krajów rozwijających się jest starzenie się ludności. Znaczący jest fakt, żeby osoby w dojrzałym wieku mogły aktualizować swoją wiedzę i aktywnie uczestniczyć we wszystkich procesach zachodzących wokół nich, by zachować i zwiększyć swoją sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.

W takim właśnie celu zostal utworzony

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

O SWUTW

O SWUTW

W wyniku starań o włączenie ludzi starszych w system kształcenia z projektu YMCA w Gdyni powstał WUTW (Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku). Po wielu staraniach, w styczniu 2019 r. otrzymaliśmy osobowość prawną i zarejestrowaliśmy się pod nazwą

Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.‎

Aktywny sposób spędzania wolnego czasu

Aktywny sposób spędzania wolnego czasu

Sposób, w jaki spędzamy wolny czas jest niezwykle ważnym elementem składowym tego co nazywamy zadowoleniem z życia. Turystyka jest jedną z najskuteczniejszych metod realizowania owego celu. Nie tylko stwarza ona możliwość do zwiększenia aktywności ruchowej, ale także umożliwia poszerzanie znajomości naszego otoczenia. Oprócz wycieczek uczęszczamy na różne wydarzenia w mieście oraz organizujemy własny warsztat aktorski.‎

Kształcące i aktywizujące zajęcia

Kształcące i aktywizujące zajęcia

Na podstawową ofertę edukacyjną WUTW składają się przede wszystkim liczne wykłady, warsztaty czy ćwiczenia, zarówno w lokalu jak i w terenie. Nasz Uniwersytet jest miejscem gdzie bujnie rozwija się życie kulturalne i towarzyskie seniorów, gdzie ludzie młodzi duchem mają możliwość nieustannej edukacji, rozwijania swych pasji i zainteresowań, wzajemnej integracji środowiska, krzewienia postaw proobywatelskich i prospołecznych.‎