PLAN ZAJĘĆ - ZDROWIE CZŁOWIEKA- IWONA WESTFAL

KURS ANATOMII I FIZJOLOGII, PROFILAKTYKA ZDROWIA - PONIEDZIAŁKI OD 11:00 DO

12:30  W SALI PRZY UL. SOBIESKIEGO 239

 

1. 16.10.2023 - UKŁAD RUCHU

2. 13.11.2023 - UKŁAD ODDECHOWY

3. 11.12.2023 - UKŁAD KRĄŻENIA

4. 15.01.2024 - UKŁAD POKARMOWY

5. 12.02.2024 - UKŁAD WYDALNICZY, SKÓRA

6. 11.03.2024 - UKŁAD HORMONALNY

7. 15.04.2024 - UKŁAD NERWOWY

8. 13.05.2024 - UKŁAD ROZRODCZY

9. 10.06.2024 - PODSTAWY GENETYKI